Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Psykosociala insatsen gymnasiet

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Yrkesspecifika träffar och nätverk för elevhälsans psykosociala insats är på planeringsstadiet.

Träffarna kommer samordnas och organiseras av samordnande skolsköterska Åsa Frisk, asa.frisk@academedia.se

Mer information kommer inom kort.

Innehållsansvarig

Uppdaterad