Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Psykosociala insatsen gymnasiet

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Stöd för den psykosociala insatsen på distans hittar du här

Yrkesspecifika träffar och nätverk för elevhälsans psykosociala insats är på planeringsstadiet.

För juridiskt stöd kontakta segmentets jurister:

Nytt från Folkhälsomyndigheten:

Skolans betydelse för psykiska problem bland barn

Skolans betydelse för inåtvända psykiska problem bland skolbarn

 

Kunskapsstöd från Socialstyrelsen- Bedöma barns mognad för delaktighet

För övriga frågor kontakta:

Innehållsansvarig

Uppdaterad