Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Blanketter grundskolans elevhälsa

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Alla blanketter har reviderats och flyttats över till nya intranätet portalen.academedia.se/pysslingen-skolor/ respektive portalen.academedia.se/vittra/.

Allt som rör särskilt stöd finns under rubriken Barn- och elevhälsa > Elevhälsa i grundskolan > Specialpedagogisk insats grundskolan > Stödinsatser.

Allt som rör kränkande behandling finns under Kvalitet > Lagkrav och compliance > Arbetet mot kränkande behandling.

Allt som rör omfattande frånvaro (obs! lagändringen 1 juli 2018) finns under Kvalitet > Lagkrav och compliance > Omfattande frånvaro.

Allt som rör disciplinära åtgärder finns under Kvalitet > Lagkrav och compliance > Disciplinära åtgärder.

Saknar du något? Svårt att hitta? Kontakta sidansvarig.

Innehållsansvarig

Uppdaterad