Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Försäkringsbesked

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Vi har per den 1/1-2018 bytt försäkringsbolag och det nya försäkringsbeskedet finner du till höger, som avser 2018 (Folksam). Där finns ett besked som gäller för alla varumärken, även de inom vuxenutbildningssegmentet.

Innehållsansvarig

Uppdaterad