Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Inköp och beställningar

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Att driva skola och utbildningsverksamhet kräver funktionella lokaler och en lång rad produkter och tjänster. Förbrukningsvaror som kontorsmaterial och mat behövs för den dagliga verksamheten. Datorer till elever och medarbetare måste finnas och telefonitjänsterna fungera.

Här hittar du stöd, hjälp och avtal som spar både tid och pengar. Här finns även många användbara tips och information om olika regler. Vi hjälper dig med förhandlingar om nya lokaler och inköp av varor och tjänster. Kontakta alltid oss innan avtal undertecknas.

AcadeMedias inköpsorganisation förhandlar fram attraktiva avtal med olika leverantörer av produkter och tjänster. Syftet är att skolorna och utbildningsverksamheterna inom koncernen ska kunna köpa in varor och tjänster med god kvalitet, till bättre villkor och priser än vad den enskilda enheten har möjlighet att själv göra.

Vi jobbar kontinuerligt med att komplettera med nya avtal. Hittar du inte avtal för något område här så har vi ännu inte tecknat ramavtal för det sortimentet/området. Tipsa oss gärna!

Tips på bra leverantörer och återkoppling på befintliga leverantörers leveranser, är alltid välkomna.

Kontaktuppgifter till samtliga leverantörer som vi har ramavtal med finns samlade i dokumentet inköpsguiden. Du hittar det i den lila rutan. Inköpsguiden uppdateras löpande, på den här sidan finns alltid den senaste versionen.

Organisation inköp

För samtliga inköpsrelaterade frågor vänligen kontakta oss på: inkop@academedia.se

Lars Petersson, inköpschef,  072 236 87 90

Mirnesa Zejnic, inköpsansvarig grundskolor, 08-794 42 47

Jenny Johnsson, inköpsansvarig förskolor, 08-794 42 36

Claes Cakste, inköpsansvarig gymnasium och mat, 08- 794 43 49

Simon Nybäck, inköpsansvarig gymnasium, 08-794 43 73

Innehållsansvarig

Uppdaterad