Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Inköp och beställningar

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Välkommen till inköp och beställningar!

Här hittar ni information kring vilka ramavtalsleverantörer AcadeMedia har, listade utefter produktområde. Om det är något du saknar eller undrar över är du alltid välkommen att kontakta inköp.

Vad gör inköp?

Fast vi heter inköp så beställer vi faktiskt nästan ingenting. Det operativa ansvaret för beställningar ligger helt ute på verksamheterna. I huvudsak arbetar vi på inköp med att förhandla och ta fram ramavtal. Som det är nu har AcadeMedia cirka 250 ramavtal som vi på inköp förvaltar. Vi har ett strategiskt tänk med koncernen i helhet som fokus, även om vi alltid försöker få till det bästa för varje enskild verksamhet.

Utöver det gör vi många analyser kring våra verksamheters inköp och inköpsbeteenden, för att se hur vi alla kan utvecklas och bli bättre. Vi finns också tillgängliga som eskaleringspunkt vid problem med ramavtalsleverantörer och ramavtal.

Verksamheternas inköpsansvar

Som nämnt ovan så ligger det operativa ansvaret på verksamheterna. Ni beställer de produkter ni behöver från de befintliga ramavtalen och hanterar fakturor och reklamationer. För att det ska kunna gå så smidigt som möjligt bör ni hålla er uppdaterade och informerade kring aktuella ramavtalsleverantörer, rådande attestinstruktion och inköpspolicy.

Frågor kring budget och inköpsmandat är sådant som tas med närmsta verksamhetschef. Även frågor kring lokala avtal, då det inte är något som inköp hanterar. När ni inte hittar någon leverantör för det er verksamhet behöver, kontakta oss! Oftast kan vi lösa det mesta.

I övrigt tar vi gärna emot tankar och idéer kring leverantörer, nya avtalsområden och processförbättringar. Ni är alltid välkomna att maila oss!

Organisation inköp

Lars Petersson, inköpschef, 072 236 87 90

Malin Öberg, inköpsassistent, 08 429 69 02

För samtliga inköpsrelaterade frågor vänligen kontakta oss på: inkop@academedia.se

Innehållsansvarig

Uppdaterad