Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Inköp och beställningar

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Att driva skola och utbildningsverksamhet kräver funktionella lokaler och en lång rad produkter och tjänster. Förbrukningsvaror som kontorsmaterial, städ och mat behövs för den dagliga verksamheten. Datorer till elever och medarbetare måste finnas och telefonitjänsterna fungera.

Här hittar du stöd, hjälp och avtal som spar både tid och pengar. Här finns även många användbara tips och information samt olika regler. Kontakta alltid oss innan avtal undertecknas.

AcadeMedias inköpsorganisation förhandlar fram attraktiva avtal med olika leverantörer av produkter och tjänster. Syftet är att skolorna och utbildningsverksamheterna inom koncernen ska kunna köpa in varor och tjänster med god kvalitet, till bättre villkor och priser än vad den enskilda enheten har möjlighet att själv göra.

Vi jobbar kontinuerligt med att komplettera med nya avtal. Saknar du avtal för något område så har vi ännu inte tecknat ramavtal för det sortimentet/området.

Tips på bra leverantörer och återkoppling på befintliga leverantörers leveranser är alltid välkomna.

Organisation inköp

För samtliga inköpsrelaterade frågor vänligen kontakta oss på: inkop@academedia.se

Lars Petersson, inköpschef, 072 236 87 90

Malin Öberg, inköpsassistent, 08 429 69 02

Innehållsansvarig

Uppdaterad