Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Integration i praktiken

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Här bloggar medarbetare inom AcadeMedias olika verksamheter om ämnen som rör integrationsfrågor på något sätt. Vi behöver hjälpas åt med att hitta bättre och effektivare metoder som rör nyanländas lärande och integration i skolan, samhället och arbetslivet. Tillsammans kan vi utveckla Utbildningssverige och göra den svenska skolan till världens bästa skola – oavsett om man är född i Sverige eller i ett annat land. Här kan du hitta både åsikter, synpunkter och frågor men också material som kan användas i undervisningen.

Vi har också samlat guider och blanketter som är bra att ha när man som förskola eller skola vill ta emot nyanlända som praktikanter. En del av materialet är hämtat från Arbetsförmedlingen, en del har vi tagit fram själva. Du hittar materialet här.

Vi tror starkt på att göra saker tillsammans och att det är betydligt bättre än att göra något på egen hand. I det ingår att dela med oss av både idéer, erfarenheter och material.

Innehållsansvarig

Uppdaterad

Nyheter från Integration i praktiken