Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Juridik

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

AcadeMedias juridiska avdelning finns som stöd för alla våra staber, avdelningar samt verksamheter i juridiska frågor. Avdelningen har ett brett ansvarsområde och ansvarar för avtalshantering, processföring i förekommande tvister, omvärldsbevakning kopplat till författningar, remissvar och även hållbarhetsfrågor.

För AcadeMedia är hög kvalitet i verksamheten en av de frågor som bolaget prioriterar allra högst. Juridik ansvarar som ett led i detta för regelefterlevnad (Compliance) i alla sammanhang. I detta uppdrag ingår det att identifiera risker, upprätta policys och hålla utbildningar. Kontakta alltid våra jurister i ett så tidigt skede som möjligt för att säkerställa att vi agerar rätt.

Kontakta juridik på juridik@academedia.se.

Mallar för olika beslut finns på sidan Juridiska dokument och mallar.

Information om vad som gäller barn/elever respektive medarbetare med skyddad identitet.

Information om hur länge handlingar ska sparas finns i arkiveringsplanen.

 

Utbildningar från AcadeMedia Academy

Juridikstaben håller utbildningar utifrån verksamheternas behov. Kom gärna med önskemål om utbildning inom ett särskilt område.

Academys utbildningar.

Innehållsansvarig

Uppdaterad