Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Samtyckesblanketter

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Inom AcadeMedia-koncernen är vi självklart noga med att följa de lagar och regler som finns inom området för publicering av bild, film och personnamn. Här tänker vi särskilt på dataskyddsförordningen (GDPR) och lagen om namn och bild i reklam.

I marknadsförings- och informationssyfte krävs alltid samtycke för att få publicera foto, film och namn på sociala medier, på webbsida eller i tryck där personen går att identifiera.

För att be om samtycke för bild, film och namn ska AcadeMedias centrala blanketter användas. De finns för förskolan, grundskolan, gymnasiet, vuxenutbildningen respektive för medarbetare och externa personer. Samtycke kan begäras för användning av en enhet, av ett varumärke eller av alla i koncernen. Det kan dock bara begäras för det ansvarsområde som den som ber om det har.

– Om du arbetar på en enhet, väljer du att be om samtycke för din enhets räkning och anger i blanketten din enhets namn.
– Om du arbetar inom ett segment, väljer du att be om samtycke för varumärkets räkning och anger i blanketten namnet på det varumärke din enhet ingår i.
– Om du arbetar på AcadeMedia Support, t ex på koncernkommunikation eller Academy anger du AcadeMedia-koncernen.

Notera att du också alltid ska ange personuppgiftsansvarig på blanketten och att det är det bolag din verksamhet ingår i t ex AcadeMedia Support AB, Plusgymnasiet AB, Vittraskolorna AB eller Eductus AB. Om du är osäker på vilket bolag som är personuppgiftsansvarig i det specifika fallet, ta kontakt med ditt dataskyddsombud.

Samtycke som gäller barn, elever och deltagare

Nya samtycken ska upprättas i samband med att barn/elever/deltagare börjar och AcadeMedias centrala blanketter som du hittar här nedan ska användas.

Samtyckesblankett (på svenska) för foto och film som omfattar barn i förskolan, finns även på engelska.

Samtyckesblankett (på svenska) för foto och film som omfattar elever i grundskolan, finns även på engelska.

Samtyckesblankett (på svenska) för foto, film och namn som omfattar elever i gymnasiet, finns även på engelska.

Samtyckesblankett (på svenska) för foto, film och namn i vuxenutbildning, finns även på engelska.

Tips! När du laddar ned blanketten till din dator och sparar den där, ser du hjälptexter i de fält du ska fylla i om du håller muspekaren över fältet. Du fyller i alla tomma rader utom namn, personnummer och underskrift för den vars uppgifter samtycket gäller.

Samtycke som gäller övriga externa personer och medarbetare

Fotografering av medarbetare och andra externa personer än barn, elever och deltagare kan ske utan samtycke, men personen i fråga måste i förväg få kännedom om fototillfället. Det är först vid publicering av en bild eller film som samtycke krävs. Samtycke från medarbetare och övrig extern person ska inhämtas för varje foto eller film du vill publicera.

I fallet medarbetare och övrig extern person gäller också att varje foto eller film ska knytas till ett id-nummer. Detta id-nummer kan antingen vara knutet till AcadeMedias centrala bildbank, QBank, om du har ett konto där och arbetar på segments- eller koncernnivå. Gör du inte det behöver du själv upprätta ett numreringssystem så att du kan knyta varje foto/film till ett id-nummer och till den specifika medarbetaren.

Samtyckesblankett (på svenska) för foto och film som omfattar medarbetare, finns även på engelska.

Samtyckesblankett (på svenska) för foto och film som omfattar andra externa personer än barn, elever och deltagare, finns även på engelska.

Tips! När du laddar ned blanketten till din dator och sparar den där, ser du hjälptexter i de fält du ska fylla i om du håller muspekaren över fältet. Du fyller i alla tomma rader utom namn, personnummer och underskrift för den vars uppgifter samtycket gäller.

Koncernens regler för bildhantering är beskrivna här.

Innehållsansvarig

Uppdaterad