Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Personuppgiftsbiträdesavtal

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

PUB-avtal AcadeMedia-standardmall-word PUB-avtal AcadeMedia standardmall -pdfEtt viktigt krav i dataskyddsförordningen är att den som behandlar personuppgifter ska kunna visa att man följer bestämmelserna i förordningen. Det gäller oavsett om man behandlar personuppgifterna själv eller om man överlåter behandlingen till en samarbetspartner. Därför tecknar AcadeMedia personuppgiftsbiträdesavtal med alla leverantörer som på något sätt behandlar personuppgifter åt någon av koncernens verksamheter.

Här hittar du AcadeMedias personuppgiftsbiträdesavtal. Om du vill, går vi gärna igenom det tillsammans med dig innan signering. För våra ramavtalsleverantörer gäller en särskild mall för personuppgiftsbiträdesavtal.

Innehållsansvarig

Uppdaterad