Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Rutiner och riktlinjer

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

AcadeMedia Juridik har tagit fram rutiner och riktlinjer vid hanteringen av kränkande behandling och klagomål mot utbildningen. Dessa rutiner innehåller även en blankett som ska fyllas i.

Information om disciplinära åtgärder

Rutin vid kränkande behandling inkl blankett

Rutin för klagomål mot utbildningen inkl blankett

Innehållsansvarig

Uppdaterad