Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Internkommunikation

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kommunikationen internt är viktig för alla, hur den fungerar på en enskild arbetsplats betyder mycket för hur arbetsplatsen fungerar som helhet.

Här kan du hitta information om hur vi kommunicerar internt inom koncernen. Vad som gäller, vem som kommunicerar till vem och vilka kanaler vi använder oss av på AcadeMedia. Internkommunikationspolicyn är gemensam för AcadeMedia, varje verksamhet har egna kanaler och ansvarar själva för den interna kommunikationen inom sin verksamhet.

Interna kommunikationskanaler

Medarbetarwebben

Medarbetarwebben, som du nu är inne på, är en gemensam plats för alla medarbetare där man alltid kan hitta viktiga dokument och de senaste nyheterna.

Supportbrev

I supportbrevet samlar vi viktig information från våra supportverksamheter för att på ett tydligt och enkelt sätt kommunicera det med våra verksamheter och enheter. Supportbrevet skickas till alla chefer och administratörer inom för-, grund- och gymnasieskola samt till medarbetare på våra centrala supportavdelningar. Motsvarande brev på vuxenutbildningssegmentet heter chefsbrevet (länken leder till Vuxnet, som endast är öppet för medarbetare inom AcadeMedia). Tidigare supportbrev hittar du här.

Innehållsansvarig

Uppdaterad