Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Mallar

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Här finns de olika grafiska mallar vi ska använda inom AcadeMedia.

Dessa mallar går också att använda i Google Apps. När du laddar ner dem kan du välja att öppna dem i .doc och .ppt eller om du vill öppna dem som Google Dokument respektive Google Presentation.

 

 

 

 

 

 

 

Innehållsansvarig

Uppdaterad