Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Marknadsföring

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Varje verksamhet inom AcadeMedia arbetar självständigt med marknadsföring. Vi kan dock i många fall lära av varandra, och samarbeta för att få ner kostnader för att exempelvis ta fram annonser, annonsering där upphandling kan ske som koncern, inte som enskilt varumärke, och annat där det finns fördelar med att vara en större aktör.

Här hittar du gemensamma riktlinjer för marknadsföringen inom våra olika segment.

 

 

Innehållsansvarig

Uppdaterad