Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Klassiska misstag inom opinionsbildning

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Utöver de många tipsen på hur man kan arbeta effektivt med lobbying, redovisar vi här en tio i topp-lista över de vanligaste lobbyingmisstagen.

1. Springer utan karta

Vi kastar oss ut i en lobbyingkampanj utan att kartlägga partiernas och andra viktiga aktörers ställningstaganden. Därför vet vi inte om våra olika argument faller i god jord.

2. Börjar fem i tolv

Vi inleder vår lobbyingkampanj först när beslutsprocessen är långt framskriden, till exempel när vi får läsa om förslaget i tidningen eller när det kommer ut på remiss.

3. Låter hälsan tiga still

Vi uppvaktar beslutsfattare bara när vi har ett problem, i stället för att ha kontinuerlig kontakt. När bra beslut fattas är vi dåliga på att ge positiv respons.

4. Gör som vi alltid har gjort

Vi pratar gärna om behovet av till exempel bättre skolmat genom en debattartikel eller vid ett möte i riksdagen, i stället för att bjuda politiker på skolmat och ett samtal i en skolmatsal.

5. Smyger som en panter

Vi har fått för oss att politisk påverkan sker bäst i smyg, när vi i stället borde samköra lobbyingaktiviteterna med opinionsbildning och skapa publicitet kring vårt arbete.

6. Tycker att lika barn leka bäst

Vi arbetar med den gamla vanliga samarbetspartnern, i stället för att skapa oväntade allianser med större möjlighet till medialt genomslag och politisk påverkan.

7. Får nya fiender istället för nya vänner

Vi är så inställda på konflikt att vi skapar motståndare genom att tvinga olika parter i försvarsställning, i stället för att försöka hitta gemensamma nämnare.

8. Hittar till Australien men inte till Arlanda

Vi har våra långsiktiga mål klara, men vägen dit är oklar. Ofta resonerar vi i termer av antingen – eller, trots att det finns många konkreta delmål på vägen.

9. Tror att ”Han som bestämmer” är den som bestämmer

Vi är stolta över att få träffa en ansvarig minister, i stället för att leta efter initialerna i brevhuvudet som avslöjar vem som är ansvarig tjänsteman med stort inflytande över sakfrågan.

10. Agerar kravmaskin

Vi gör uppvaktningar obehagliga för beslutsfattarna genom att ställa hårda krav, när vi i stället borde formulera oss som politikernas löftesleverantörer.

Innehållsansvarig

Uppdaterad