Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

PR och medierelationer

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Öppenhet och ett relationsbyggande arbetssätt gentemot media är viktigt för stärka och bygga det egna varumärket. Därför har AcadeMedia som ambition att ge en snabb och bra service till media. Vår presstjänst har ständig jour och säkerställer en hög tillgänglighet för såväl riks- som lokalmedia. Att vara proaktiv och närvarande i samhällsdebatten visar på en öppenhet och tydliggör AcadeMedias ståndpunkt i olika sakfrågor

Med PR menas ofta medierelationer, men lika viktigt är PR-arbetet i andra kanaler som till exempel, sociala medier, externa kontakter och forum. Oavsett sammanhang eller kanal ska AcadeMedia och alla våra bolag samt medarbetare visa öppenhet samt förmedla kunskap och insikt.

När media kontaktar

Alla frågor från media ska hänvisas till presschef Anders Porelius, telefon: 0730-894 380.

Detta för att säkerställa att rätt person uttalar sig och att det vi säger blir korrekt och underbyggt. Om du är en talesperson. Sök alltid stöd av presschefen inför intervjun. Har du en nyhet du vill nå ut med eller har en idé som kanske kan få medieuppmärksamhet? Kontakta Anders Porelius. Han guidar dig rätt och ger dig det kommunikationsstöd du behöver. Besök pressrummet för att läsa de senaste pressmeddelande.

Kommunikation

Koncernens kommunikationsavdelning fungerar som ett strategiskt stöd till verksamheten och arbetar med flera olika kanaler inom koncernen, både internt och extern.

Kommunikationsuppdraget handlar bland annat om att skapa förtroende för AcadeMedia och AcadeMedias samtliga varumärken och enheter samt bidra till att AcadeMedia uppfattas som en attraktiv arbetsgivare. Kontakta kommunikationsavdelningen om du behöver stöd med att ta fram en strategi, kommunikationsplan,  politiska kontakter eller allmänna råd i kommunikationsfrågor.

Innehållsansvarig

Uppdaterad