Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

PR och medierelationer

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

När vi pratar om PR menar vi oftast medierelationer. PR handlar dock också om sociala medier, om Youtube, om att möta elever, föräldrar eller andra i olika forum. Ett öppet hus kan ses som PR-verksamhet, liksom en gymnasiemässa. Exakt var gränserna går mellan PR, marknadsföring och andra aktiviteter där vi kommunicerar är svårt att säga. Mycket av vårt PR-arbete handlar dock om medierelationer och det är sådana vi tar upp här.

AcadeMedia och alla våra dotterbolag ska visa öppenhet samt förmedla kunskap och insikt. De olika varumärkena har olika inriktning och målgrupper och därmed olika huvudbudskap, dessa ska vara kända av alla som uttalar sig å företagets vägnar. Vi arbetar med PR på flera olika sätt. Dels som koncern, när vi uttalar oss om företaget som helhet, dels som enskilt varumärke där vi mer talar om verksamheterna. Du kan alltid hänvisa frågor om koncernen (eller ägarna) till Annette Lilliestierna om du inte vill eller kan svara på dem själv.

När en journalist kontaktar dig

Det är inte ovanligt att lokal- eller riksmedia hör av sig till våra enheter. Kontakter med journalister är något vi uppmuntrar och är måna om att vårda väl.

Ett tips till dig som blir kontaktad är att fråga journalisten vad hen vill veta och be att få återkomma inom en överenskommen tid. Då har du tid att fundera igenom vad du vill, och kan, svara journalisten. Vill du ha stöd inför samtalet är du alltid välkommen att kontakta Annette Lilliestierna på telefon 070 432 08 61. Inför kontakter med riksmedia bör Annette Lilliestierna alltid informeras för att vid behov kunna samordna kontakterna med media.

Nyhetsjour

Vi vet att det händer många bra saker ute i våra verksamheter och dessa vill vi gärna berätta om. Har du en nyhet, stor eller liten, som du tycker att media borde skriva om? Kontakta Anders Porelius. Han guidar dig rätt och ger dig det kommunikationsstöd du behöver.

Pressmeddelanden och personliga kontakter

Den vanligaste formen för PR är sannolikt pressmeddelandet. De flesta redaktioner får hundratals pressmeddelanden varje dag, därför är den mest effektiva formen för PR personliga kontakter. Alla förskolechefer, rektorer och ansvariga för vuxenutbildningar ska ha egna och fungerande kontakter med relevanta medier. Vilka dessa medier är varierar naturligtvis stort. I AcadeMedias kommunikationspolicy finns en talesmannapolicy, den måste alla chefer kunna. Har du frågor om den får du gärna kontakta Annette Lilliestierna.

När något händer (eller ska hända) som vi tror intresserar våra kontakter, ringer eller mejlar vi och berättar. Vi ska då alltid ha ett pressmeddelande eller någon annan typ av faktamaterial i beredskap.

Publicering av pressmeddelanden

AcadeMedia publicerar pressmeddelanden på koncernnivå, och en del av våra verksamheter har egna nyhetsrum. Kontakta Anders Porelius om du vill komma igång med ett nytt nyhetsrum.

Vill du prata medierelationer, praktiska detaljer av något slag, eller nyhetsvärdering (vad är en nyhet, vad skriver vi pressmeddelanden om?), kontakta oss gärna. Vill du ha hjälp med att skriva och skicka ut ett pressmeddelande, kontakta Anders Porelius.

PR- och kommunikationsplaner

Det är ett rätt etablerat faktum att det som mäts också blir gjort. Det som bara formuleras i huvudet på folk tenderar att prioriteras bort, hur bra det än är. Därför har vi som krav att alla verksamheter ska skriva årliga PR- eller kommunikationsplaner. För att förenkla har vi tagit fram en mall som du gärna får använda, det är dock inget krav. Mallen finns här på sidan i pdf-format öppen för alla och i wordformat för våra medarbetare, innehållet i båda dokumenten är dock det samma. Planen ska innehålla mätbara mål med PR-arbetet, och visa hur ni tänker uppnå dem.

Innehållsansvarig

Uppdaterad