Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Att skriva pressmeddelanden

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Pressmeddelandet sammanfattar er nyhet i ett kort och överskådligt format. Ett pressmeddelande är också en bra grund om vi ska erbjuda er nyhet till en utvald redaktion eller lansera den på något annat sätt. Pressmeddelanden är ett av flera sätt att få ut nyheter. För att en nyhet ska platsa som pressmeddelande behöver kriterierna på denna sida vara uppfyllda. Ofta är det både enklare och mer effektivt att ringa en reporter och tipsa om din nyhet, ha då gärna ett skrivet material klart – alltså ett pressmeddelande eller ett faktablad. Baserat på en enkel mall kan de flesta lära sig att skriva bra pressmeddelanden. Här följer våra bästa tips.

Gör så här:

1. Använd loggan

Placera er logotyp i dokumentets sidhuvud och längst upp i mejlet.

2. Datera tydligt

Pressmeddelanden är färskvaror. Datera därför väl synligt under er logotyp, förslagsvis enligt modellen ”Pressmeddelande den 16 mars 2016”. Undvik svårtydd datering med enbart siffror och onödig avsändarort.

3. Rubricera slagkraftigt

En bra rubrik är kort, slagkraftig och redovisar nyheten. Den bör rymmas på en rad. Tänk nyhetsmässigt och låt er inspireras av medias ofta fyndiga och intresseväckande formuleringar.

4. Sammanfatta först

Skriv en ingress i fet stil som på 2-4 rader sammanfattar hela nyheten. Rubrik och ingress ska kunna kopieras direkt av den tidning som vill göra en notis.

5. Skriv nyhetsmässigt

Skriv det viktigaste först, eftersom redaktionell text kortas nedifrån. Ett par kärnfulla uttalanden gör pressmeddelandet mer livfullt och användbart för media. Ange namn och titel efter första citatet och bara namn efter det andra.

6. Länka till bilder

Ange webbadressen till ett bildarkiv med talespersoner och relevanta miljöer. Bra bilder för fri publicering ökar chansen att resultatet blir en illustrerad artikel i stället för en liten notis.

7. Ange kontaktuppgifter

Infoga kontaktuppgifter till talespersonen och eventuellt andra personer som kan ge ytterligare information. Telefonnummer, mobilnummer och mejladress bör finnas med.

8. Presentera verksamheten

Presentera er verksamhet på 4-6 rader i malldokumentets sidfot. Använd en mindre teckenstorlek för att inte stjäla uppmärksamhet från nyheten. Glöm inte att ange er webbadress.

9. Erbjud exklusivitet

Att först erbjuda er nyhet exklusivt till en utvald reporter eller nyhetsredaktion kan ofta vara klokt. Om det lyckas sänder vi pressmeddelandet till övriga media direkt efter publicering.

10. Skicka med mejl

Skicka pressmeddelandet via mejl, med rubriken i ämnesraden. Klistra in texten direkt i mejlet. Använd uppdaterade egna sändlistor eller använd en distributionstjänst, till exempel Cisionwire eller Mynewsdesk. Överväg att inkludera opinionsbildare, bloggare och andra intressenter i era sändlistor.

11. Publicera på hemsidan

Lägg ut pressmeddelandet på din hemsida samtidigt som det sänds ut. Den som vill kan då verifiera informationen och se era tidigare pressmeddelanden. Länka också till det på Facebook och Twitter. Hur vi skickar ut pressmeddelanden varierar beroende på vem som skickar ut och hur stor nyheten är. Man kan göra allt från att maila den till en enda reporter, till att skicka ut via MyNewsDesk där ett antal av våra verksamheter har konto. Har du frågor om MyNewsDesk, kontakta Andreas Hägg.

12. Var tillgängliga

Se till att kontaktpersonerna är tillgängliga när pressmeddelandet går ut. Den som ändå missar ett samtal bör prioritera att snabbt ringa tillbaka till journalisten.

13. Förbered frågor och svar

Tänk igenom vilka frågor journalisterna kan vilja ha svar på. Skriv ned kortfattade och tydliga svar, så att de är begripliga även för den som saknar specialkunskaper inom ert område. Läs mer om hur ni förbereder er.

14. Kom ihåg regionala och lokala medier

Många företag och organisationer kan anpassa sina pressmeddelanden till regionala och lokala medier med särskilt framtagen statistik. Med länets eller kommunens namn i rubriken och ingressen ökar chansen till publicering väsentligt.

Några fallgropar

15. För lång text

Skriv inte mer än en A4-sida. Ju längre text, desto större risk att redaktionen missar nyheten.

16. Nyhetskompott

Fall inte för frestelsen att pressa in olika nyheter i ett och samma pressmeddelande. Det förminskar värdet av varje enskild nyhet. Två nyheter redovisas i två olika pressmeddelanden.

17. Reklamtext

Använd inte förskönande adjektiv, superlativ och utropstecken. Företagsreklam ratas direkt av redaktionerna. En text som inte behöver skrivas om för att platsa i tidningen leder lättare till publicitet.

18. Fikonspråk

Undvik intern jargong och använd inte fackuttryck och förkortningar. Var aldrig ensam om att korrekturläsa texten och testa gärna läsbarheten på någon utomstående.

19. Sena utskick

Skicka inte pressmeddelandet på eftermiddagen – då är de flesta reportrar upptagna. Om vi inte hinner skicka det på morgonen eller tidig förmiddag är det bättre att vänta till nästa dag, om det är möjligt.

20. Krängande

Ring inte mottagaren och fråga om pressmeddelandet har kommit fram. Ring hellre redaktionen i förväg och fråga om det finns ett intresse för nyheten.

Innehållsansvarig

Uppdaterad