Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Var ska du publicera din nyhet?

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Variera formen för pr-aktiviteterna och var inte främmande för att kombinera. Samma nyhet kan användas som underlag för flera olika aktiviteter. Ert budskap förstärks om det förmedlas samtidigt genom olika kanaler.

1. Pressmeddelanden

Pressmeddelandet har många funktioner. Ni tvingas formulera ert budskap kort och slagkraftigt. Det kan bilda stommen till företagets nyhetsbrev eller kvartalsrapport och bör finnas i arkivet på er webbplats för intresserade journalister och andra.

Pressmeddelandet är ett bra basverktyg för att skapa publicitet. Men låt det inte bli den enda formen för era mediekontakter.

2. Nyheter via en journalist

Är ni ett börsnoterat företag ska kurspåverkande information göras tillgänglig för alla medier samtidigt. Annars är det ofta mest effektivt att presentera er nyhet exklusivt för en journalist, som får förstahandsrätt till publicering. Omedelbart efter att publicering skett sänder ni ut ett pressmeddelande till andra medier. Ibland är de ointresserade, eftersom nyheten redan varit publicerad, men ibland har intresset tvärtom ökat – speciellt om ni har kompletterande information att erbjuda.

3. Presskonferenser

För att få journalister att komma till en presskonferens bör ni ha en riktigt stor nyhet att förmedla. Annars är det slöseri med tid och resurser att ens försöka.

Ska ni ändå hålla en presskonferens måste den vara mycket väl förberedd. Inbjudan ska kortfattat berätta om innehållet utan att avslöja själva nyheten. Nämn gärna i punktform ett fåtal medialt intressanta frågor som kommer att besvaras under presskonferensen.

4. Debattartiklar och insändare

Debattartikeln har flera viktiga funktioner. Genom att formulera en ståndpunkt etablerar ni er som part eller expert inom ert område, och kan bli den som media på eget initiativ kontaktar i frågan. Ni kan driva en debatt framåt och få andra media att haka på.

Insändaren eller läsarbrevet har inte lika hög ”status” som debattartikeln, men den läses av betydligt fler, speciellt i lokalpressen. Den ska vara kortare och gärna friare i språket. Ju kortare den är, desto större är sannolikheten att även tidningar med stor upplaga publicerar den.

5. Sociala medier

Nyheter kan spridas till er målgrupp både via traditionella och sociala medier. En kombination av de två är oftast effektiv. Journalister snappar dessutom allt oftare upp nyheter via sociala medier som Facebook, Twitter och bloggar. Läs mer under 10 tips om sociala medier.

Innehållsansvarig

Uppdaterad