Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Bearbetning kund- och medarbetarundersökningen

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Här hittar du som chef stödmaterial och verktyg för att jobba med resultatet av kund- och medarbetarundersökningen tillsammans med dina medarbetare eller i din ledningsgrupp. Materialet är framtaget för att du och dina medarbetare ska få ut så mycket som möjligt av undersökningen.

Så här går det till

När resultaten från AcadeMedias årliga enkätundersökningar bland elever, vårdnadshavare och medarbetare finns sammanställda skickar Origo Group AB ut ett mail till varje chef med personliga inloggningsuppgifter. Med dessa kan man logga in i det digitala resultatredovisningssystemet OriGoLive där den egna enhetens resultat presenteras på totalnivå med möjlighet att bryta ner det på lägre nivåer. Systemet introducerades i samband med 2019 års undersökningar i syfte att ha alla enkätresultat samlade i ett användarvänligt och överskådligt verktyg. I systemet kan användaren även, med en enkel knapptryckning, ta ut en PowerPoint-presentation. Nytt för i år är att separata PowerPoint-rapporter inte skickas ut från Origo Group AB.

Filmerna här på sidan ger en introduktion till undersökningen, och innehåller goda exempel på hur chefer i olika delar av organisationen arbetar med sin enhets resultat.

När du tar del av och bearbetar resultaten kan du ta hjälp av materialet du hittar i lila rutan. I dokumentet När resultaten kommer – en guide är alla sju delar samlade.

Beroende på vilken skolform din verksamhet tillhör har du olika målgrupper att bearbeta resultaten med – här finns stödmaterial samlat för alla målgrupper.

Introduktion

Lisa Oldmark, HR-direktör, och Ingela Gullberg, kvalitetschef, berättar om kund- och medarbetarundersökningen.

Medarbetarundersökningen

Linda Lindqvist, administrativ chef på NTI-skolan, och Berit Olsson, rektor på Karin Boye-skolan, berättar om hur de arbetar med resultaten från medarbetarundersökningen.

Kundundersökningen

Linda Ekstrand, rektor på LBS Kreativa Gymnasiet i Halmstad, och Åsa Broander, förskolechef inom Pysslingen Förskolor, ger tips och inspiration kring arbetet med kundundersökningen.

Ledarindex

Veronica Rörsgård, chef för AcadeMedias fristående förskolor, Jens Levin, skolchef för Drottning Blankas gymnasieområde, och AnnSofi Rydholm, rektor på Vittra Frösunda, ger råd om hur man som chef ska förhålla sig till ledarindex.

Innehållsansvarig

Uppdaterad