Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Chefsstöd medarbetarundersökning

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Uppdatering 2019-01-21

Inom kort kommer du hitta nytt stöd och inspiration för att bearbeta resultaten här.

Ursprunglig text

Här hittar du som chef stödmaterial och verktyg för att jobba med resultatet av medarbetarundersökningen tillsammans med dina medarbetare eller i din ledningsgrupp.

Det finns ett arbetsblad för att skapa en förbättringsplan som du kan använda vid en genomgång och analys av resultatet samt när ni ska ta fram förbättringsaktiviteter kopplat till resultatet. Till detta finns även en guide till arbetsbladet som guidar dig steg för steg genom processen.

Här hittar du även en Handledning för chefer med tips om hur du kan tänka och förbereda dig inför resultatåterkopplingen till dina medarbetare.

Innehållsansvarig

Uppdaterad