Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kvalitetspresentationer

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Här hittar du PowerPoint-presentationer som handlar om AcadeMedias kvalitetsarbete. De är tänkta att vara ett stöd för dig som vill berätta om bland annat AcadeMediamodellen, kvalitetsresultaten och våra gemensamma kvalitetsprocesser.

Presentationerna finns i tre olika versioner, och här på sidan är varje version uppladdad som både pdf och PowerPoint. Pdf-filerna är öppna för alla, men för att kunna ladda ner presentationerna i PowerPoint-format måste du vara anställd på AcadeMedia och inloggad. Innehållet är dock exakt detsamma.

De tre versionerna

 • Kortversionen (ca 15 minuter) innehåller:
  • Basfakta om AcadeMedia
  • AcadeMediamodellen och vår kvalitetsdefinition.
 • Standardversionen (ca 60 minuter) innehåller:
  • Basfakta om AcadeMedia
  • AcadeMediamodellen och vår kvalitetsdefinition.
  • Våra aktuella kvalitetsresultat per segment/skolform
  • Våra prioriterade utvecklingsområden
 • Utökade versionen (ca 75 minuter) innehåller:
  • Basfakta om AcadeMedia
  • AcadeMediamodellen och vår kvalitetsdefinition.
  • Våra aktuella kvalitetsresultat per segment/skolform
  • Våra prioriterade utvecklingsområden
  • Våra gemensamma kvalitetsprocesser

Som stöd till presentationerna kan man med fördel använda informationen om kvalitetsresultaten. Där finns bland annat definitionerna av de begrepp som används för att presentera resultaten. De finns för förskolan, grundskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Vuxenutbildningens resultat är uppdelade efter utbildningsform och man behöver därför klicka sig vidare till rätt sida.

Innehållsansvarig

Uppdaterad