Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Bemanning och rekrytering

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Beroende på vilken typ av tjänst du rekryterar till kan det vara olika svårt att hitta sökande till jobbet. Det kan även finnas ett behov att ta in en vikarie för dagen eller under en kortare tid.

Inom AcadeMedia har vi ramavtal med noggrant utvalda leverantörer och samarbetspartners. Använd endast leverantörer som har giltiga avtal med oss eftersom det innebär att de redan är kvalitetssäkrade för vår typ av verksamhet och har accepterat viktiga krav från vår sida. Exempel på krav är garanterade inställelsetider, krav på process kring kontroller i belastningsregister och att ansvarsförsäkringar finns tecknade.

 

 

 

 

 

Innehållsansvarig

Uppdaterad