Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Bemanning och rekrytering

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Beroende på vilken typ av tjänst du rekryterar till kan det vara olika svårt att hitta sökande till jobbet. Det kan även finnas ett behov att ta in en vikarie för dagen eller under en kortare tid

Under rekrytering hittar du material, tips och saker värda att tänka på när du behöver hitta en ny person till din verksamhet. Där finns även de leverantörer vi rekommenderar om du behöver hjälp att hitta pedagogisk personal.

 

 

 

 

 

 

Innehållsansvarig

Uppdaterad