Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Tips om fjärr- och distansundervisning

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Här kan du se våra filmer som ger tips och stöd om fjärr- och distansundervisning. Filmerna riktar sig i första hand till vårdnadshavare och elever, men också till lärare och rektorer. Sidan uppdateras med nya filmer varje dag.


Att studera hemma

Tre tips från rektorn

Fem tips från specialpedagogen

Matematik

Mattetips för gymnasiet

Mattetips för mellan- och högstadiet

Svenska

Svenskatips för gymnasiet

Svenskatips för låg- och mellanstadiet

Språk

Språktips för gymnasiet

Språktips för mellan- och högstadiet

Naturorienterade ämnen

Fysiktips för gymnasiet

NO-tips för lågstadiet

Yrkesförberedande och praktiska ämnen

Tips till Stylist och frisör

Tips till Bygg och anläggning

Slöjdtips för grundskolan
Innehållsansvarig

Uppdaterad