Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Riktlinjer coronavirus på olika språk

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Senast uppdaterad 31 mars 2020 kl 22:09

En förkortad version av AcadeMedias riktlinjer om coronaviruset finns nu översatt till olika språk. Du hittar den svenska versionen av den översatta texten här.

Översatta versioner

Spanska (uppdaterad 2020-03-11)

Arabiska (uppdaterad 2020-03-12)

Farsi (uppdaterad 2020-03-12))

Kinesiska (uppdaterad 2020-03-12)

Engelska (uppdaterad 2020-03-11)

Somaliska (uppdaterad 2020-03-12)

Tigrinja (uppdaterad 2020-03-12)

 

Relaterat material

Under relaterade länkar hittar annan information om corona översatt till olika språk. Gå dit >>

 

Innehållsansvarig

Uppdaterad