Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Ändra eller återställ lösenordet (SchoolSoftanvändare)

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Denna guide är för dig som använder Schoolsoft. Du kan också vända dig till SchoolSoftadministratören på din arbetsplats för hjälp och information.

Lösenordet du använder i SchoolSoft är samma som till bland annat e-posten, medarbetarwebben, fjärrskrivbordet. När du återställer eller ändrar lösenordet i SchoolSoft ändras det automatiskt även för övriga inloggningar.

Ändra lösenord
När du är inloggad på SchoolSoft finns det en rubrik högst upp på sidan som heter ”Min Profil”. Du klickar där, och scrollar du längst ner på sidan där du hittar följande fält som du fyller i.

1. Gammalt lösenord
2. Nytt lösenord
3. Bekräfta lösenord

Efter du fyllt i dessa uppgifter klickar du på ”Spara”. Nu har lösenordet ändras för SchoolSoft och för övriga system. Många gymnasieskolor har Single Sign-On, Det vill säga bytet av lösenord i Schoolsoft slår även igenom för ditt Googlekonto. Om du är osäker hur det fungerar på din skola, prata med din skoladministratör.

Glömt Lösenord
Har du glömt ditt lösenord måste du vända dig till SchoolSoftadministratören på enheten där du arbetar för att få ett nytt lösenord. Du kan tyvärr inte vända dig till AcadeMedia IT i denna fråga.

Innehållsansvarig

Uppdaterad