Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Fjärrskrivbordet för Opto & RP (Chromebook)

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

För att komma åt system som Opto & RP så behöver du koppla upp dig via fjärrskrivbordet. Du behöver därför installera applikationen Microsoft Remote Desktop, klicka här för att komma till installationen.

1. Klicka på ”Installera” och vänta tills programmet har installerat sig själv.

2. Klicka på ”Öppna” och sedan ”Accept” för att komma in i programmet.

3. Klicka på plustecknet uppe till höger i applikationen och välj ”Desktop”

4. PC name: acatsfarm64.learnet.se

5. Klicka på raden där det står ”User name” och välj ”Add user account”. Skriv in användarnamn i formatet förnamn.efternamn@learnet.se samt ditt lösenord.

6. Klicka på ”Spara” och därefter klicka på anslutningen som dykt upp på skärmen.

Får du upp en dialogruta klickar du endast på ”Connect” och du ska då loggas in på fjärrskrivbordet där du hittar program som Opto & RP.

Skulle du stöta på något problem på vägen så kontakta AcadeMedia IT på 0771-794400 eller använd chatten som finns här på sidan.

Innehållsansvarig

Uppdaterad