Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Chromebook

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Chromebooks är byggda för arbete i Google

Chromebooks använder Googles eget operativsystem Chrome OS vilket innebär att i stort sett allting sköts och konfigureras via Googles webbläsare Chrome. Det finns ingen egentlig hårddisk utan ett litet flash-minne och man installerar inga applikationer på maskinen. Det är heller inte tänkt att användare ska lagra filer direkt på datorn utan allt detta sker i Googles molntjänst Google Drive. På flash-minnet kan man däremot synkronisera filer för att kunna arbeta vidare om man tillfälligtvis inte har tillgång till Internet.

 

Bra tips från Google

Konfigurera Chromebook
Använda och anpassa startprogrammet för appar
Dela din Chromebook med andra
Öppna, spara eller radera filer och nedladdningar
Så använder du videochatt och ringer samtal
Hjälpcentret för Chromebook

Innehållsansvarig

Uppdaterad