Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

För Google administratörer

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Här finns guider som gäller för er som är lokala Google administratörer på skolorna.

Alla skolor bör ha upp till två lokala Google administratörer och dessa behöver gå en intern kurs för att få högre rättigheter. Information om kursen och länk till anmälan.

Bra tips från Google

För Google administratörer

Återställa en användares dokument eller gmail

Rensa en Chromebook

Återregistrera Chromebook

Innehållsansvarig

Uppdaterad