Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

För Google administratörer

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Här finns guider som gäller för er som är lokala Google administratörer på skolorna.

Alla skolor bör ha upp till två lokala Google administratörer och dessa behöver gå en intern kurs för att få högre rättigheter. Information om kursen och länk till anmälan.

Bra tips från Google

För Google administratörer

Återställa en användares dokument eller gmail

Rensa en Chromebook

Återregistrera Chromebook

Innehållsansvarig

Uppdaterad