Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Single sign-on: Pysslingen

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

För att förenkla för användarna inför AcadeMedia Single Sign-on för för- och grundskolorna. Det innebär att man använder samma användarnamn och lösenord för att nå e-post, Schoolsoft, Google med mera.

  • En användarguide för Pysslingen
  • En guide om vår kontowebb

Pysslingen- Single Sign-on

Kontowebben

Felanmälning vid tekniska problem sker till AcadeMedia IT-support.

Innehållsansvarig

Uppdaterad