Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Google Hangouts Meet

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Starta ett videomöte

Starta ett möte från en webbläsare, en mobiltelefon eller en kalenderhändelse som innehåller en videomöteslänk med mera.

Obs! Innan du startar ett videomöte måste du se till att mötet och enheten uppfyller kraven för Hangouts Meet. Om du inte har tillgång till Meet kontaktar du G Suite-administratören.

Dator

Android

iPhone och iPad

Gå med i ett videomöte

Med Meet är det enkelt att träffa teamedlemmar – var som helst i världen och när som helst – från en dator eller mobil enhet.

Obs! Om du inte är inloggad på ditt G Suite-konto eller går med i en annan organisations möte, kan en deltagare behöva godkänna din begäran om att gå med.

iPhone och iPad

Lägg till personer i ett videomöte

I Hangouts Meet kan du lägga till personer i ett videomöte före eller efter ett möte. Gästerna kan finnas inom eller utanför organisationen.

Personer inom organisationen kan alltid gå med så länge de är inloggade på G Suite-kontot (t.ex. ett Gmail-konto för jobbet eller skolan).

Någon från din organisation måste ge tillgång till externa gäster, om inte de externa Google-kontona har lagts till i en kalenderhändelse eller personerna bjuds in under ett videomöte.

iPhone och iPad

Innehållsansvarig

Uppdaterad