Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Ändra eller återställ lösenordet (SchoolSoftanvändare)

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Denna guide är för dig som använder Schoolsoft. Du kan också vända dig till SchoolSoftadministratören på din arbetsplats för hjälp och information.

Lösenordet du använder i SchoolSoft är samma som till bland annat e-posten, medarbetarwebben, fjärrskrivbordet. När du återställer eller ändrar lösenordet i SchoolSoft ändras det automatiskt även för övriga inloggningar.

Ändra lösenord
När du är inloggad på SchoolSoft finns det en rubrik högst upp på sidan som heter ”Min Profil”. Du klickar där, och scrollar du längst ner på sidan där du hittar följande fält som du fyller i.

1. Gammalt lösenord
2. Nytt lösenord
3. Bekräfta lösenord

Efter du fyllt i dessa uppgifter klickar du på ”Spara”. Nu har lösenordet ändras för SchoolSoft och för övriga system. Många gymnasieskolor har Single Sign-On, Det vill säga bytet av lösenord i Schoolsoft slår även igenom för ditt Googlekonto. Om du är osäker hur det fungerar på din skola, prata med din skoladministratör.

Glömt Lösenord
Har du glömt ditt lösenord måste du vända dig till SchoolSoftadministratören på enheten där du arbetar för att få ett nytt lösenord. Du kan tyvärr inte vända dig till AcadeMedia IT i denna fråga.

Innehållsansvarig

Uppdaterad