Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Software Center / SCCM

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Här hittar du användarguider för Software Center & SCCM. De handlar om hur du installerar och avinstallerar program på din dator. Men det finns även en guide som visar hur du kan ominstallera Windows på din dator.

I nuläget så använder dessa verksamheter Software Center & SCCM, Plushögskolan, Hermods och EC Utbildning.

SCCM – Installation av programvara

SCCM – Ominstallation av dator

Innehållsansvarig

Uppdaterad