Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

 1. Ring din närmaste chef.
 2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
 3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
 4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
 5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
 6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Videosamtal/telefonmöte

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Klicka på rutorna nedan för att komma vidare till respektive lathund som hjälper dig att boka, delta mm i möte med Google Meet respektive Microsoft Teams.

 

Google Meet

 

Microsoft Teams

 

Olika tjänster att använda sig av vad gäller telemöte och Videomöte

Telemöte

 1. RixMötet Gratis är en enkel och användarvänlig telefonkonferens för upp till fem deltagare
  1. RixMötet Gratis är vår konferenstjänst för dig som har ett litet företag och som vill hålla konferens för upp till 5 deltagare. Du slipper fasta kostnader och startavgifter. Istället betalar varje deltagare endast minuttaxa (motsvarande ett vanligt telfonsamtal).
  2. 1. Ring 08-5000 5000
  3. 2. Välj en sex-siffrig personlig kod för att starta telefonkonferensen.
  4. 3. Be samtliga deltagare ringa in på telefonnummer 08-5000 5000, och ange den kod du valde.
  5. KLART ATT BÖRJA KONFERENSEN!

 

 1. Konferens i TouchPoint Plus (röst)
  1. Begränsat antal samtidiga deltagare – Max 25st totalt (5kr / månad och licens)
  2. Kan ej garantera ledig licens/plats i mötet per givet tillfälle om annan inom organisationen har möte samtidigt.
  3. Bjud in till konferens/möte via Touchpoint Plus appen eller via Softphone applikationen i datorn.
 2. Telia telemöte (röst) – Just nu FRITT 6 månader
  • . Dedikerat möte och möteskod för specifik användare/moderator/mötesanordnare
 1. Garanterade platser i mötet – Max 300 deltagare
 2. Inbjudan skickas ut av mötesanordnare med möteskod och mötesnummer
 3. Beställning via servicewebb/servicedesk
 4. Prisalternativ – Fast 219 kr /månad – Just nu FRITT 6 månader! 2500 min sedan 99 öre per min.
 5. Funktionsbeskrivning PDF – https://drive.google.com/a/academedia.se/file/d/18ALBHwh1pfDG4Mc3rzKbRBS0Pn-4-or1/view?usp=sharing
 6. PDF guide – https://www.telia.se/dam/jcr:53b51071-8359-4f60-9cd6-ef122e1fdfb4/QuickGuide_audio-sv_TSP_3968_1-1804a.pdf
 7. Instruktionsvideo – https://www.telia.se/foretag/support/info/telemote-extern?p=telemote-webbmote

Webbmöte / Video

 1. Google Meet 
 1. Inbjudan via kalender eller möteslänk
 2. Video och röst
 3. Datalänk kräver 3G/4G eller nätverk såsom Wi-Fi eller trådat
 4. Ingen extra kostnad – ingår i nuvarande licens

 

 1. Microsoft Teams
  1. Inbjudan via kalender eller möteslänk
  2. Video och röst
  3. Datalänk kräver 3G/4G eller nätverk såsom Wi-Fi eller trådat
  4. Ingen extra kostnad – ingår i nuvarande licens
  5. Teams finns tillgängligt utan kostnad i 6 månader för de som inte har licens

 

 1. Telia webbmöte
  1. Dedikerat möte och möteskod för specifik användare/moderator/mötesanordnare
  2. Garanterade platser i mötet – Max 125 deltagare
  3. Inbjudan skickas ut av mötesanordnare
  4. Beställning krävs via servicewebb/servicedesk av användare (bolag, kostnadsställe mm)
  5. Prisalternativ
   • Fast –  299 kr /månad
   • Rörligt –  kostnad 99 öre / minut

 

Tips till dig som skall hålla distansmöten: https://www.telia.se/foretag/smart-arbetsliv/tips-distansmoten

 

 

 

 

 

Innehållsansvarig

Uppdaterad