Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Ekonomi

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Behöver du ta del av koncernens riktlinjer eller tidplaner kopplat till ekonomiprocesserna?

 

Ska du lägga budget eller är det dags för prognos?

 

Behöver du information eller underlag till något av våra bolag?

 

Söker du information inom något av Ekonomiservice tre huvudprocesser?

 

Hittar du inte det du söker? Du finner komplett tabell till vänster. Hör annars av dig, se nedan.

Söker du mer utförlig information om Vuxenutbildningar och ekonomi? Se Vuxnet.

 

Innehållsansvarig

Uppdaterad