Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Ekonomi

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Här hittar du information som rör olika delar inom Ekonomi, som t.ex. leverantörsfakturor, intäktshantering, redovisning, skatt och bokslut. Informationen på dessa sidor gäller för alla svenska segment inom AcadeMedia men för vuxensegmentet finns mer information på Vuxnet.

Ekonomihandboken är vårt centrala verktyg för alla chefer, administratörer och medarbetare som arbetar med någon av ekonomiprocesserna. Den beskriver det regelverk som gäller för koncernens ekonomiprocesser och angränsande områden. Den syftar till att ge vägledning och säkerställa att vi följer regler och policyer inom koncernen på ett enhetligt sätt.

Ekonomihandboken gäller för den svenska koncernen exklusive vuxensegmentet. De generella reglerna i handboken kompletteras med processbeskrivningar och dylikt i form av bilagor. Både handboken och bilagorna finns här och det finns länkar i handboken till bilagorna så att det blir lättare att hitta.

Kontaktuppgifter Ekonomiservice

Ekonomiservice finns på servicewebben där ni kan få hjälp med sådant som tidigare hanterats på mail, bland annat fakturafrågor, redovisningsrelaterade frågor och beställningar i form av in- och utbetalningar samt behörighet till Opto.

Du kan också ringa till oss på 0771-79 44 02 – öppettiderna är vardagar mellan 09:00 – 12:00.

 

Innehållsansvarig

Uppdaterad