Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Hantering av busskort

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

OBS Viktigt att nedanstående punkter säkerställs redan från start vid registrering av busskort av Administratör/Rektor på skolan.

 • Busskort ges till elever som har 6 km eller längre resväg till skolan.  Gäller mellan hemmet och skolan, inte till/från APL-platsen.
 • Busskort ges ej till elever som är över 20 år
 • Busskort ges ej till elever som har sökt inackorderingstillägg via CSN.
 • Busskort ges ej till de elever där kommunen valt att själva dela ut busskort till eleven.
 • Om eleven slutar så ska busskortet omedelbart spärras.

Huvudregeln för hantering av busskort inom AcadeMedia är att vi följer varje enskild kommuns busskortspolicy. Det betyder således att OM kommunen ersätter AcadeMedia för elevens busskort ska busskort köpas in och delas ut till eleven.

Registrering i Schoolsoft

Efter säkerställande av ovanstående kriterier är det mycket viktigt att nedanstående punkter kontrolleras

Checklista

 1. Hur många kort har du beställt?
 2. Hur många kort har du lagt in i Schoolsoft?
 3. Vid eventuell differens hur har du hanterat differensen, det vill säga
  1. Hur många kort har du lämnat i retur
  2. Hur många kort har du spärrat
 4. Är prissättningen korrekt utifrån Trafikbolag?
 5. Har du kontrollerat 6 km regeln?

Deadline

För höstterminen är sista dag för registrering den 10 oktober 2020
För vårterminen är sista dag för registrering den 10 februari 2021 

 

Hjälpmanualer

Innehållsansvarig

Uppdaterad