Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Import och export för busskort

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Import och export

Du börjar med att klicka in dig i admin-läget och sedan vidare till Elever Korthantering under Export/Import. När du sedan ska göra en import eller export så finns det vissa rubriker som heter annat i elevfliken. Se förklaring nedan.

 

 

Innehållsansvarig

Uppdaterad