Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Registrering i Schoolsoft

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

 

 

Registrering – Enstaka elever

OBSERVERA: Registrering görs på elevnivå under fliken korthantering. Ni kan alltid läsa vad som ska registreras under informationsrutan för respektive kolumn under korthantering.

 1. 1. Starta med att logga in i SchoolSoft:
 1. 2. Välj dörefter vilken Skola detta skall registreras för, fliken längst upp i fönstret:
 1. 3. Därefter går ni till fliken till vänster under «Underhåll» och klickar på länken för «Elever»:
 1. 4. Sök därefter upp eleven som ni skall registrera busskort för:
 1. 5. Eleven dyker upp i listan nedan, klicka in på eleven genom att klicka på raden:
 1. 6. Elevinformation visas, gå därefter till fliken «Korthantering»:

Registrering – flik korthantering 1 termin

 1. 7. Inne under korthantering skall följande fält fyllas i: 1. Skapa nytt kort: «HTkortnummer» eller «VTkortnummer» (Obs årskort separeras genom två rader)
 2. 2. Kategori: «Busskort»
 3. 3. Från och med: format «YYYY-MM-DD»
 4. 4. Till och med: format «YYYY-MM-DD»
 5. 5. Pris: Terminspriset ink moms (Observera att ange bruttopris ink 6% moms) a. Ta kontakt med busskortsleverantören för att stämma av kostnaden för ett busskort. Observera att kommunen endast ersätter för det billigaste alternativet från och till skolan.
  • b. Priset som anges här kommer EKS därefter använda i sin fakturering/ersättning till kommunen
  • c. I de fall som rektorn tar beslut om att dela ut ett busskort till en elev som inte utgår ersättning för ska priset vara angivet «0».

Registrering – flik korthantering 2 terminer (ex Årskort)

  • 7. Inne under korthantering skall följande fält fyllas i: Rad 1: 1. Skapa nytt kort: «HTkortnummer»
  • 2. Kategori: «Busskort»
  • 3. Från och med: format «YYYY-MM-DD» (ex 2019-07-01)
  • 4. Till och med: format «YYYY-MM-DD» (ex 2019-12-31) Pris: Terminspriset ink moms (Observera att ange bruttopris ink 6% moms)
   Rad 2: 5. Skapa nytt kort: «VTkortnummer»
  • 6. Kategori: «Busskort»
  • 7. Från och med: format «YYYY-MM-DD» (ex 2020-01-01)
  • 8. Till och med: format «YYYY-MM-DD» (ex 2020-06-30)
  • 9. Pris: Terminspriset ink moms (Observera att ange bruttopris ink 6% moms)
  • 8. Efter registrering av eleven klickar du på «Spara»:

Innehållsansvarig

Uppdaterad