Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Rutin för busskortshantering

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Vi har tagit fram en ny rutin för hantering av busskort i Schoolsoft. Varje kort ska registreras på den elev som fått kortet, vilket gör att det blir lättare att spåra korten.
Du som administratör kan läsa in färdiga listor med busskortsnummer i Schoolsoft för en mer automatiserad hantering. Dessutom kommer man kunna ta ut rapporter för att kunna kontrollera vilka elever som tilldelats respektive kort samt busskortsnummer. Detta gör också att hanteringen av busskort inte är personberoende. Detta leder till ökad kvalitet, bättre spårbarhet och effektivare överlämning mellan avdelningarna där vi utgår från samma källdata.

Avläsning av busskort från Schoolsoft kommer att ske 10:e oktober, efter det görs eventuella justeringar manuellt av resp. skola.
Det går bra att lägga in uppgifter och kort och nummer på eleverna redan nu.

Se Rutinbeskrivning för instruktion och ytterligare information

 

Innehållsansvarig

Uppdaterad