Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Förändringar av bolagsnamn inom gymnasiet VT2020

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Under våren 2020 genomförs ett antal namnbyten på bolag inom gymnasiet. Syftet med förändringarna är att skolornas namn också ska ha igenkänning i det bolagsnamn som har tillståndet för skolan (tidigare har t.ex. Plusgymnasiet AB haft en skola som heter Drottning Blankas gymnasieskola Skövde, därav byter vi nu namn på Plusgymnasiet AB).

De nya bolagsnamnen börjar gälla från och med 1 mars 2020. Under en övergångsperiod kommer även de gamla bolagsnamnen att fungera, men efter den 30 juni 2020 tas de gamla namnen definitivt ur bruk och gäller inte längre.

Under våren kommer leverantörgruppen på Ekonomiservice succesivt kontakta skolornas befintliga leverantörer för att informera om samtliga namnbyten.

Det är viktigt att alla som jobbar med dessa bolag inom AcadeMedia använder sig av de nya bolagsnamnen från 1/3 2020 vid beställningar etc.

Följande bolag berörs av dessa förändringar:

Organisationsnummer Nytt bolagsnamn Gammalt bolagsnamn
556566-8794 DBGY Kronan AB Drottning Blankas gymnasieskola AB
556578-9129 DBGY Juvelen AB Plusgymnasiet AB
556528-6696 KLARA Gymnasium Bildning AB Hermods gymnasium AB
556630-3938 KLARA Gymnasium Kunskap AB Klaragymnasium AB
556558-3282 KLARA Gymnasium Lärande AB Mikael Elias Gymnasium AB
556932-0681 Designgymnasiet i Sverige AB Nya Designgymnasiet i Nacka AB
556674-7290 NTI Gymnasiet Helix AB Helixutbildningar AB
556597-0471 NTI Gymnasiet Ellips AB IT Gymnasiet Sverige AB
556120-3679 NTI Gymnasiet Macro AB Nordens teknikerinstitut AB (NTI)

På sidan Fakturaadresser finns en fullständig lista över alla bolags fakturaadresser där det framgår vilka skolor som tillhör vilket bolag. Det går att söka i listan på bolagsnamn, organisationsnummer, skolans namn och skolans kostnadsställe.

Bolagens fakturaadresser har vi redan börjat ställa om. Alla bolag kommer ha samma fakturaadress bortsett från bolagsnamnet:

Bolagsnamn AB
Box 213
101 24 Stockholm
Fakturareferens: XXXX (samma som skolans kostnadsställe)

Fakturareferenserna är precis som tidigare skolornas kostnadsställen och ska anges vid alla beställningar.

PDF-fakturor skickas till leverantorsfaktura@academedia.se  E-fakturor hittar ni information om här.

Vid frågor kontakta Caroline Wertheim på caroline.wertheim@academedia.se

Innehållsansvarig

Uppdaterad