Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Praktisk information om påminnelse- och inkassohantering

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

För att ha en god kreditvärdighet, minska inkassokrav och fakturapåminnelser är det av ytterst vikt att vi säkerställer goda betalningsrutiner inom koncernen. I dagsläget har ekonomiavdelningen noterat att en ökning av inkassokrav. Se till att ha god rutin och att alla administratörer och rektorer är inne i Opto minst en gång i veckan.

Betalningar görs på tisdagar och torsdagar.

När en betalning inte gjorts i rätt tid beror det oftast på att inte är godkända av alla i Opto- flödet eller att det är felaktigt kostnadsställe angivet i fakturan. I de senare fallen har ingen i det flödet godkänt fakturan.  När man vet att det är felaktigt kostnadsställe se till att ange det som en kommentar i Opto till Opto-administratör så att fakturan skickas vidare till rätt kostnadsställe och kan hanteras.

Konsekvenser av inkassokrav blir bland annat

  • Inkassoavgifter
  • Ärenden till Kronofogden
  • Blir nekade av leverantörer
  • Blir nekade bidrag av arbetsförmedlingen

Notera att påminnelsefakturor hanteras inte i OPTO. Det görs endast originalfakturor.

  • Felaktig faktura = innebär minst 1 påminnelse
  • Förfallen faktura berättigar en förseningsavgift på upp till 450 kr + räntekostnad
  • Då en faktura förfallit har leverantören rätt att ta till juridisk hjälp för att indriva sin fordran (Kronofogden). Leverantörer tar dock oftast vägen via ett inkassobolag (ombud).

Innehållsansvarig

Uppdaterad