Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Barns hälsa i förskolan

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Enligt läroplanen för förskolan ska verksamheten präglas av omsorg om barnets välbefinnande och utveckling. Förskolan ska arbeta främjande, förebyggande och åtgärdande.

Alla förskolor inom AcadeMedia arbetar främjande med barns hälsa, lärande och utveckling.

Under respektive rubrik hittar du mer information, mallar och stödmaterial för det arbetet liksom för egenvård i förskolan.

Rutiner vid skyddade personuppgifter finns numera under rubriken Juridik.

Innehållsansvarig

Uppdaterad