Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Barns hälsa i förskolan

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Enligt läroplanen för förskolan ska verksamheten präglas av omsorg om barnets välbefinnande och utveckling. Förskolan ska arbeta främjande, förebyggande och åtgärdande.

Alla förskolor inom AcadeMedia arbetar främjande med barns hälsa, lärande och utveckling.

Under respektive rubrik hittar du mer information, mallar och stödmaterial för det arbetet liksom för egenvård i förskolan.

Rutiner vid skyddade personuppgifter finns numera under rubriken Juridik.

Innehållsansvarig

Uppdaterad