Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Egenvård

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Med egenvård menas en hälso- och sjukvårdsåtgärd som en legitimerad yrkesutövare inom hälso- och sjukvården bedömt att en person själv kan utföra eller utför med hjälp av någon annan. Egenvård i förskolan utgår från förskolans tillsynsansvar och den lagstiftning som styr bedömningen av egenvård.

Vårdnadshavares tillsynsansvar regleras i föräldrabalken kapitel 6. Tillsynsansvaret övergår från vårdnadshavarna till förskolan under den tid då barnet befinner sig i verksamheten. Förskolan har genom sitt tillsynsansvar ett ansvar för att ett barn får hjälp med sin egenvård. Förskolans tillsynsansvar och vilka åtgärder som krävs förändras med barnets ålder, mognad och övriga omständigheter.

Läs mer i Skolverkets faktablad här.

Innehållsansvarig

Uppdaterad