Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Barn som far illa

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Alla som arbetar inom skolan har en lagstadgad skyldighet att anmäla till socialtjänsten om de misstänker eller vet om att ett barn far illa.

Elever under 18 år är barn i lagens mening.

Här hittar du information om att göra en orosanmälan för barn. Här finns också information om barn som utsätts för fysiska övergrepp.

 

Skolverket om att göra orosanmälan för barn

Socialstyrelsen om orosanmälan

Barn som utsätts för fysiska övergrepp

Innehållsansvarig

Uppdaterad