Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Kunskapsstöd

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Här hittar du blanketter och dokument som stöd för ditt dagliga arbete med våra elever.

Vissa av blanketterna kan du använda vid anmälan till huvudman.

När du som rektor ska anmäla kränkande behandling gör du det här.

Skolverket- Rekommendationer främja närvaro och förebygga frånvaro

Digitala och tekniska verktyg i undervisningen – en översikt.

Innehållsansvarig

Uppdaterad