Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Extra anpassningar och särskilt stöd

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

På Skolverkets hemsida finns allmänna råd för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram. På denna sida finner du Skolverkets blanketter för utredning av elevens behov av särskilt stöd, beslut om att inte utarbeta ett åtgärdsprogram, beslut om åtgärdsprogram för en elev som behöver särskilt stöd samt beslut om att avsluta åtgärdsprogram.

 

Skolverkets allmänna råd arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

Skolverkets stödmaterial för stödinsatser i utbildningen om ledning och stimulans, extra anpassningar och särskilt stöd.

Skolverket om elever med funktionsnedsättning och betyg

Skolverkets blanketter hittar du här

Innehållsansvarig

Uppdaterad