Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Metodbok EMI Gymnasiet

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

AcadeMedias information om Covid 19: Coronavirus-information

För personal inom elevhälsans medicinska insats på AcadeMedias gymnasiesegment.

För att hålla dig uppdaterat på nyheter och ändringar i metodbok ska du klicka på länken nedan en gång per vecka: 

Nyheter & uppdateringar

Tillfällig riktlinje mottagningsverksamhet EMI vt-21

Riktlinje för Hälsobesök gymnasiet telefon är upplagt i metodboken under fliken Hälsosamtal. Det ska vara ett stöd för att erbjuda och att kunna genomföra hälsosamtalen på de skolor där undervisningen går helt eller delvis över till distans.

Yrkesspecifik utbildning EMI gymnasiet distans vt-21

Du anmäler dig genom länk: Academy- Elevhälsa gymnasieskola
Anmälan måste ske senast dagen innan utbildningen.

Gymnasiesegmentets centrala organisation EMI

Henrietta Gellert- Ledningsansvarig skolsköterska
henrietta.gellert@academedia.se
072-2153152

Marte Torp- Medicinsk verksamhetschef
marte.torp@academedia.se
08-7944273

Kristina Bähr- Skolöverläkare
kristina.bahr@academedia.se
08-7944235

 

Innehållsansvarig

Uppdaterad