Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Utbildning och kompetensutveckling

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Här hittar du bilder från föreläsningar och inspelade utbildningar för EMI på gymnasiet.
Klicka på länk nedan för att ta del av utbildningen.

Skoljuridik EMI gymnasiet
Skoljurist Frida Qvant

Tillväxt och pubertet- kompetensutveckling
SÖL Pernilla Fritz om tillväxt och pubertet

Vaccination i gymnasiet- kompetensutveckling
SÖL Pernilla Fritz om genomgång, bedömning och ordination av vaccin.

Blandade tillstånd inom EMI, handläggning- kompetensutveckling
SÖL Pernilla Fritz om blandade tillstånd som kan vara bakomliggande orsak till skolfrånvaro

Fysisk aktivitet
SÖL Pernilla Fritz föreläsning handlar om evidensbaserad fakta från den alldeles färska boken FYSS, som kom ut i ny upplaga i år 2021 och de nya riktlinjerna för fysisk aktivitet och minskat stillasittande som Folkhälsomyndigheten kom ut med i juni-2021.

Ryggundersökning- scoliosscreening
SÖL Pernilla Fritz om ryggundersökning på gymnasiet (video)

Hälsobesök gymnasiet
SÖL Pernilla Fritz om hälsobesök i gymnasiet

 

Externa digitala, kostnadsfria utbildningar:

Unga som har sex mot ersättning eller skadar sig med sex – hur kan vi som möter unga arbeta med detta?

Barnafrid- Basprogram om våld mot barn

Innehållsansvarig

Uppdaterad