Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Elev som slutat gymnasiet

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Sidan är under uppbyggnad

När en elev avslutar sina studier under pågående läsår i alla årskurser eller efter gymnasietiden behöver elevhälsans medicinska insats hantera främst de journalhandlingar som inkommit och upprättats för elev.

Riktlinjer för hantering av journaler gå till Journaladministration

I samband med att en elev slutar under pågående läsår ska följande åtgärdas i PMO:

Elevens journal ska flyttas från sin klass till Avslutad elev 19/20. Gör detta i PMO under Mitt Arbete- Klassadministration- Administration- Klassadministration- välj Avslutad elev 19/20- klicka i rutan Ny i vänstra hörnan- välj rätt elev och klicka i OK. Elevens journal är nu flyttat från sin klass till Avslutad elev 19/20. Klicka sedan i Stäng i övre vänster hörna för att avsluta ändringen.

Rutin för information om att elev slutat på skolan:

För att du som skolsköterska ska få information om att elev slutat på skolan kan du antigen fråga din administratör om att få information till dig genom lämplig kanal om elever som slutar en gång per vecka eller ha som rutin att själv uppsöka administratör en gång per vecka för information.

 

Innehållsansvarig

Uppdaterad