Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Elev som slutat gymnasiet

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

När en elev slutar på skolan under pågående läsår, oberoende årskurs eller efter gymnasietiden behöver elevhälsans medicinska insats hantera främst de journalhandlingar som inkommit och upprättats för elev.

Riktlinjer för hantering av journaler gå till Journaladministration

Rutin för information om att elev slutat på skolan:

För att du som skolsköterska ska få information om att elev slutat på skolan kan du antigen fråga din administratör om att få information till dig genom lämplig kanal om elever som slutar en gång per vecka eller ha som rutin att själv uppsöka administratör en gång per vecka för information.

I samband med att en elev slutar under pågående läsår ska följande åtgärdas i PMO:

Om en elev slutar under pågående läsår ska följande text dokumenteras skyndsamt i elevens journal när skolsköterska enligt rutin har fått till sig information om att elev är avregistrerad i SchoolSoft. Dokumentera under kontakt Administration- anteckning administration: ”Elev har slutat på skolan, månad-år”.

Elevens journal ska sedan flyttas till Avslutad elev, se PMO manual för stöd.

För de elever som slutar på skolan och det finns kopia på tidigare EMI journal, sparas den läsåret ut.

Hälsouppföljning

För de elever som har en gällande hälsouppföljning får den ej raderas trots att elev slutat på skolan då en hälsouppföljning ska följa elevs journal till nästa skola. På bevakningslista hälsouppföljning ser ni att elev ej är aktuell på skolan (via klassplaceringen).

Årskurs 3

Samtliga elever som slutför sin gymnasieutbildning behöver inte hanteras i PMO av skolsköterska.

För de elever som har upprättat pappersjournal på skolan ska denna journal sparas enligt riktlinje lokalt på skolan i 10 år efter avslut.

Innehållsansvarig

Uppdaterad