Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Elev som slutat gymnasiet

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Sidan är under uppbyggnad

När en elev avslutar sina studier under pågående läsår i alla årskurser eller efter gymnasietiden behöver elevhälsans medicinska insats hantera främst de journalhandlingar som inkommit och upprättats för elev.

Riktlinjer för hantering av journaler gå till Journaladministration

I samband med att en elev slutar under pågående läsår ska följande åtgärdas i PMO:

Om en elev slutar under pågående läsår ska följande text dokumenteras i elevens journal under kontakt Administration- anteckning administration: ”Elev har slutat på skolan, månad-år”.

Elevens journal flyttas från sin klass till Avslutad elev 20/21. Gör detta i PMO under Mitt Arbete- Skola- Klassadministration- Administration- klicka på pilen- välj klasser- välj under klass, klicka på pilen – välj Avslutade elever 20/21- scrolla ner på sidan-klicka i rutan Ny i vänstra hörnan- välj elev och klicka i OK. Elevens journal är nu flyttat från sin klass till Avslutad elev 20/ 21. Klicka sedan i Stäng i övre vänster hörna för att avsluta ändringen.

Rutin för information om att elev slutat på skolan:

För att du som skolsköterska ska få information om att elev slutat på skolan kan du antigen fråga din administratör om att få information till dig genom lämplig kanal om elever som slutar en gång per vecka eller ha som rutin att själv uppsöka administratör en gång per vecka för information.

 

Innehållsansvarig

Uppdaterad