Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Hälsouppföljning- riktlinje och dokumentation

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Elever som efter genomgång av inhämtad journal eller under hälsobesök bedöms vara i behov av uppföljning av skolsköterska eller skolläkare ska dokumenteras i PMO under Hälsouppföljning. Målet är att eleven inte ska glömmas bort vid skolbyte eller om flera aktörer är delaktiga och det kan vara oklart vem som ansvarar för uppföljningen.

Definition:
Elever i behov av uppföljning av elevhälsans medicinska insats

  • Längd, vikt, rygg, syn, hörsel
  • Pubertetsutveckling
  • Hög frånvaro
  • Vaccination
  • Journaladministration – saknad journal

Dokumentation

Elever enligt definition ovan ska dokumenteras under Hälsouppföljning i PMO.

Klicka Hälsouppföljning- Ny i samband med dokumentation av eleven. Kontrollera att rutan På bevakning är i bockat.

  • Samtliga elever ska sättas upp till Bevakningslista vid dokumentation
  • Om en elev står under Hälsouppföljning kan det innebära uppföljning av annan kompetens inom elevhälsan förutom den medicinska. Bedömer man att eleven är i behov av stöd ska den stå med på bevakningslistan enligt definition ovan.
  • Tidpunkt för uppföljning ska anges med månad och år i början av kommentarsrutan.

Dokumentation under Hälsobevakning ska innehålla bedömning, åtgärd och planerad uppföljning.
Åtgärd och uppföljning enligt riktlinjer för varje enskilt behov som identifieras.

Uppföljning och bevakning

I Mitt Arbete i PMO ser man under Bevakning- Hälsouppföljning bevakning vilka elever som är kontrollelever. Genomgång av Hälsobevakning ska ske minst 4 gånger fördelat per läsår enligt följande: oktober, december, februari och april.

Skolsköterska ansvarar för att ha en uppdaterat lista över elever i behov av uppföljning på sin skola.
Skolsköterska eller skolläkare ska bedöma om en elev ska stå kvar som kontrollelev efter genomgång enligt lista.

Innehållsansvarig

Uppdaterad