Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Mottagande av nyanlända elever

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Se sidan Ny elev för blanketter

Elever som kommit till Sverige kan ha olika bakgrund. I handlingsplanen gäller rutinerna för både asylsökande elever, elever som vistas i landet utan tillstånd, ensamkommande flyktingbarn och nyanlända elever i övrigt. Texten använder ordet nyanlända elever för alla fyra grupperna om det inte särskilt tydliggörs för vilken grupp rutinen gäller.

Alla barn har rätt att gå i skolan, och kommunen där de bor ska se till att asylsökande och papperslösa barn får gå i skolan på samma villkor som andra barn och ungdomar i kommunen. Barn som vistas i Sverige utan tillstånd, så kallade papperslösa barn, har rätt till utbildning och därmed också till elevhälsans insatser. Alla asylsökande och papperslösa barn ska erbjudas en hälsoundersökning av landstingen. Ett barn har rätt att börja skolan oavsett om barnet genomgått hälsoundersökningen eller inte.

Vid behov av kompletteringar av vaccinationer är det viktigt att beakta eventuell pågående vaccinering inom landstinget.

Relaterade länkar

WHO: Här kan du få information om vilka vacciner som ingår i olika länders vaccinationsprogram

Vaccinationer till människor på flykt – Rekommendationer till hälso- och sjukvården

Uppdragpsykiskhalsa.se – informationsfilmer på olika språk

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om hälsoundersökning av asylsökande m.fl. (SOSFS 2011:11)

SOSFS 2013:25 Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2011:11) om hälsoundersökning av asylsökande m.fl.

Länkar till bildbank för stöd i samtal

StoCKK information och material

Picto-Selector

…och Google.

Innehållsansvarig

Uppdaterad