Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Manualer

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Manualer för stöd i arbetet samt dokumentation i PMO.

Du hittar manualer i den lila lådan till höger för olika moment i journalsystemet PMO.

Systemmeddelande

Det är nu en ny funktion i PMO som vi kommer använda oss flitigt av som heter systemmeddelande. Detta är en funktion vi centralt kan använda för att skicka ut viktig information till er inom EMI genom  journalsystemet. Detta meddelandet kommer upp när du loggar in i PMO. Du kommer se meddelandet när du loggar in som en pop-up funktion. Klicka på stäng när du har läst innehåller i meddelandet och tagit till dig informationen. Vill du läsa det igen, titta under fliken Mitt arbete. Längst upp i högra hörnet ser du en liten “bjällra”, när du klickar på den kan du få upp meddelandet igen.

Innehållsansvarig

Uppdaterad