Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Manualer

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Manualer för stöd i arbetet samt dokumentation i PMO.

Du hittar manualer i den lila lådan till höger för olika moment i journalsystemet PMO.

Systemmeddelande

Det är nu en ny funktion i PMO som vi kommer använda oss flitigt av som heter systemmeddelande. Detta är en funktion vi centralt kan använda för att skicka ut viktig information till er inom EMI genom  journalsystemet. Detta meddelandet kommer upp när du loggar in i PMO. Du kommer se meddelandet när du loggar in som en pop-up funktion. Klicka på stäng när du har läst innehåller i meddelandet och tagit till dig informationen. Vill du läsa det igen, titta under fliken Mitt arbete. Längst upp i högra hörnet ser du en liten “bjällra”, när du klickar på den kan du få upp meddelandet igen.

Innehållsansvarig

Uppdaterad