Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Skolläkare gymnasiet

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Nedan finns riktlinjer för skolläkarens medicinska uppdrag inom gymnasiesegmentet.

Elevhälsans medicinska insats basprogram gymnasiesegmentet

Riktlinjer och underlag för remittering NPF

Vaccination

Följande föreskrifter ska tillämpas inom elevhälsans medicinska insatser:

Vaccination av barn och ungdomar- vägledning, (7/8-20)

Folkhälsomyndighetens Vägledning för HPV-vaccination Gardasil 9

WHO: Här kan du få information om vilka vacciner som ingår i olika länders vaccinationsprogram

ECDC har uppgifter om vaccinationsprogram i olika europeiska länder

Vaccin funkar

Ordinera enbart vaccinationer enligt upphandlat avtal. Se dokument Beställning av vaccin gymnasiesegmentet i lila rutan till höger.

Specifika hälsoundersökningar

Remitteringsförfarande Västra Götalandsregionen för Scoliosscreening

I VG region finns en fakturaadress som ska belastas centralt för röntgenremisser.
Röntgenkostnaderna skall inte debiteras elevhälsans medicinska insats utan ett centralt konto på Hälso- och sjukvårdsavdelningen skall användas enligt nedan.
Då röntgensvar skickas till skolan ska detta skyndsamt bedömas av skolläkare. Skolsköterska ansvarar för att kontakta läkare genom lämpliga kanaler för bedömning av remissvar.
Remiss ska innehålla följande text:
Fakturan ska till Vårdprogram gällande ansvarsfördelning mellan primärvård och ortopedisk specialistvård- barn och ungdom med Scoliosuppföljning som underrubrik och med dessa uppgifter: (ange rätt fakturaadress enligt nedan)

Fakturaadress för regionens egna röntgenverksamheter:
Regionkansliet
Hälso- och sjukvårdsavdelningen
Internt kundnummer: I-71102
Beställar id:6999907

Fakturaadress för privata upphandlade röntgenverksamheter:
Västra Götalandsregionen Regionkansliet
Fe 991
405 83 Göteborg
Beställar id: 6999907

 

Innehållsansvarig

Uppdaterad