Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Specifika hälsoundersökningar

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Screening
Med screening avses en systematisk undersökning av en population för att identifiera personer med ett tillstånd som innebär en hög risk för framtida ohälsa. Syftet är att upptäcka hälsotillstånd som kan få allvarliga eller omfattande konsekvenser, dels för den enskilda individen, dels för samhället i form av resursåtgång. Målet är att kunna åtgärda tillståndet tidigt och på så sätt minska konsekvenserna.

Generell screening inom elevhälsan riktas till alla elever i populationen, det vill säga också till dem som inte själva har sökt hjälp för några symptom. Detta ställer särskilda krav på genomförande och metoder eftersom det innebär att personer som upplever sig friska kan bli uppmärksammade på att de kan ha hälsoproblem.

Ryggundersökning- scoliosscreening
SÖL Pernilla Fritz om ryggundersökning på gymnasiet (video)

Kunskapsguiden- Övervikt och Fetma

Audiometer
Från och med uppstart av läsåret 20/21 är ansvaret för audiometrarna utlagt lokalt på rektorerna inom Praktiska GO samt några andra skolor med utbildningar där elever har behov av kontroller inför APL. Prata med din rektor om hur planering och fördelning av audiometern kommer att vara under läsåret samt vilka skolor ni samverkar med. Vi centralt inom EMI har från och med nu inget ansvar eller översikt över den fördelning som rektorerna gör. Behöver din rektor hjälp med planering och hantering av audiometern så skall rektor vända sig till sin  skolchef.

Innehållsansvarig

Uppdaterad